Algemene voorwaarden


Alle leveringen en diensten van HillFresh worden uitgevoerd conform onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. in Rotterdam. Een exemplaar van de Algemene voorwaarden kunt u hier als PDF downloaden.