Samenwerking met Fresh Pack Logistics B.V.


Samenwerking met Fresh Pack Logistics B.V. 21 January 2020 -
HillFresh International B.V. onderzoekt outsourcing logistieke activiteiten aan Fresh Pack Logistics B.V.

De directies van HillFresh International B.V. (HFI) en Fresh Pack Logistics B.V. (FPL) hebben het
voornemen om de logistieke activiteiten van HillFresh International B.V. te integreren met de
activiteiten van Fresh Pack Logistics B.V.

HFI heeft na een strategische heroverweging besloten haar logistieke activiteiten te willen
uitbesteden. HFI wil haar klanten en leveranciers nog beter van dienst zijn door de verdere
ontwikkeling van een logistiek platform. De aansluiting bij het logistieke platform van FPL leidt tot
een verdere optimalisatie van de service.
FPL geeft met de voorgenomen integratie van de logistieke activiteiten van HFI verder invulling aan
haar groeiambitie en het streven naar een optimale logistieke dienstverlening en een efficiënte
operatie.

De komende maanden worden gebruikt om de integratie verder te onderzoeken en nader uit te
werken.
De beoogde datum van deze transactie is 1 januari 2020.


« Terug naar overzicht